คณะกรรมการกองทุนการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมสอบชิงทุนการศึกษาประเภททุนแลกเปลี่ยนกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ ประจำปี 2560 (รอบที่3)  โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถควรอ่านประกาศฯโดยละเอียด และหากมีคุณสมบัติตามประกาศฯ สามารถยื่นหลักฐานการสมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ /sites/default/files/img-y10093745.pdf