สถาบันได้เริ่มส่งประกาศการรับสมัครนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อนปี 2019 ไปตามคณะ/วิทยาลัย นักศึกษาสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครยังกิจการนักศึกษาหรือฝ่ายต่างประเทศของคณะ/วิทยาลัยที่ตนศึกษาอยู่ ดังนี้ประเทศญี่ปุ่น1) Yamagata University Short-term Visiting Trainee at Yamagata University download 1. Request for Acceptance of Short-term Visiting Trainee [Form 1] 2.Plan of Student or Research [Form 2] 3.Application Form for Residence Approval   2) UEC3) FIT4) Sendai College5) Maizuru College6) Ishikawa College 7) Nagaoka College8) Fukui College9) Numazu College10) Kushiro College11) Kitakyushu College //  Download: Application Form12) Kumamoto College13 Wasedau University 14) Kochi University15) Iwate 16) Yamaguchi17) Kurume  download aaplication form /appendix /Guidelines for internships 18) Tokai  / Lab list   19) Toyama   Research list  ประเทศจีน1) Xingtai Polytechnic2) UESTC3) Tianjin ฮ่องกง1) Vocational Education (Haking Wong) IVEไต้หวัน1) Ta Hwa 2) Taipei Tech3) CCU4) Tamkang5) Normal University6) Cheng Kung7) Yuntech 8) Pingtungยุโรป1)  Thomas More (Belgium) 2) Ecloe Centrale de Lyon (France) 3) UFC (France)