นักศึกษาที่สนใจไปฝึกงานต่างประเทศ Summer Training 2018 และ Exchange Program สามารถศึกษารายละเอียดคุณสมบัติ เพศ สาขา ตามเอกสารแนบ นักศึกษาต้องติดต่อยื่นเอกสารการสมัครตามขึ้นตอนที่แจ้งในประกาศผ่านคณะที่ตนศึกษาอยู่เท่านั้น ทั้งนี้ก่อนการสมัครนักศึกษาต้องศึกษาข้อกำหนดการสมัครเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนและการสมัครขอรับทุนต่างๆ/ หนังสือรับรองผู้ปกครอง
“ปิดรับสมัคร 28 Feb 2018”
Amity University-India
HoChiMinh-Vietnam
Hong Vuong-Vietnam /  Hong Vuong 1- Vietnam / Hong Vuong2-Vietnam
NIT-Kushiro College-Japan / NIT-Kushiro2-Japan / NIT-Kushiro College3-Japan
Lyon-France
Chiao Tung University-Taiwan
NIT-Numazu-Japan
NIT-Sendai College-Japan / NIT-Sendai Collge2-Japan
TaipeiTech-Taiwan
UEC-Japan
UFC-France
UiTM-Penang Brance-Malaysia
Thomas More Kempen-Belgium
UESTC-China
ITS-Indonesia
Pingtung-Taiwan training period from June 1 – July 31, 2018
BK-Birla-India
Ta Hwa-Taiwan / Ta Hwa2-Taiwan
Yamagata-Japan  download Form1 / Form2 / Application Form for Residence Approval
Bourgogne-France
Kochi University-Japan
Waseda University-Japan
INSA Strasbourg-France / INSA Strasbourg1-France
Universiti Teknologi Brunei (UTB) – Brunei
CCU-Taiwan
Kaohsiung-Taiwan // Kaohsiung1
Polytech Grenoble-France
Kitakyushu-Japan downloan application form
Tokai.engineer / Tokai.Chumphon / Tokai. Science / Tokai.IT / Tokai-Architecture / Tokai.Liberal Art
Nagaoka-Japan /  Fukui-Japan / Ishikawa-Japan / Maizuru-Japan
Kurume-Japan donwnload Application Form for Kurume, Appendix Form
FIT.eng / FIT.chumphon / FIT. liberal art
Toyama.eng / Toyama.fac / Toyama.ami