สถาบันเปิดรับสมัครนักศึกษาไปฝึกงานตามโครงการ Summer Training และโครงการอื่นๆ ประจำปี 2020 นักศึกษาที่สนใจอ่านรายละเอียดและติดต่อเพื่อสมัครที่คณะต้นสังกัดของนักศึกษา (ฝ่ายต่างประเทศหรือกิจการนักศึกษา) ทั้งนี้ ให้นักศึกษาอ่านข้อกำหนดการสมัครเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนและสมัครขอรับทุนต่างๆ โดยละเอียดก่อนการสมัคร และเมื่อนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการไม่อนุญาตนักศึกษายกเลิกการเดินทางทุกกรณี#เอกสารที่เกี่ยวข้อง1) ข้อกำหนดกำรสมัครเป็นนักศึกษำแลกเปลี่ยนและสมัครขอรับทุนต่างๆ2) ตารางการดำเนินงาน Timetable for Summer Training3) หนังสือรับรองผุ้ปกครองและสัญญาการเดินทางต่างประเทศ 4) ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละประเทศและรายมหาวิทยาลัย (1)ยุโรป (2)ญี่ปุ่น (3)จีน (4)ไต้หวัน (5)เวียดนาม  #รายละเอียดมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาที่เปิดรับEUROPE ยุโรป1) Czech Technical University in Prague2) Thomas More, Belgium3) Université de Franche-Comté –UFC, France4) Polytech Grenoble, France5) INSA Strasbourg, France6) UPEC, France JAPAN ญี่ปุ่น1) University of Electro-Communications (UEC)2) Fukui University of Technology 3) Waseda University /Engineering // IAAI4) Yamagata University download  Form 1-Request for Acceptance //  Form2-Study Plan // Application_Form_For_Residence_Approval5) Kochi University of Technology6) Yamaguchi University7) Chubu University8) Kitakyushu KOSEN // *2020_Guidelines   **Health Check point before stay campus dormitory_2019 *** Campus Dormfs Rules and Manners_2019 download 1) 2020_Kitakyushu application   2) Health Check Confirmation Form_2019  9) Kumamoto KOSEN  // Project List 202010) Sendai KOSEN11) Maizuru KOSEN Engineering // Architecture12) Nagaoka KOSEN13) Numazu KOSEN14) Anan KOSEN15) Kushiro KOSEN16) Fukui KOSEN17) Tokyo University of Agriculture and Technology18) Tokai University19) Kurume KOSEN  download #Application_form_for_admission_NIT Kurume #Appendix form1-NIT Kurume20) Fukuoka Institute of Technology (FIT) // Summer Program 2020 KMITL to FIT21) Toyama KOSEN // Research list22) Doshisha University CHINA จีน 1) UESTC TAIWAN ไต้หวัน1) National Taiwan Normal University (NTNU)2) National Taipei University of Technology (Taipei Tech)3) Ta Hwa University of Science and Technology4) National Pingtung University of Science and Technology INDIA อินเดีย1) BK Birla Institute of Engineering and Technology