เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ผศ.ดร. ชัยยันต์ เจตนาเสน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือ กับ Associate Professor Dr. Satoshi Wada จาก Meiji University ประเทศญี่ปุ่น ร่วมด้วย ผศ.นิดา ลาภศรีสวัสดิ์ พร้อมมอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกัน
รูปภาพเพิ่มเติม