วันที่ 17 มิถุนายน 2559 ผศ.ดร.ชัยยันต์ เจตนาเสน ผู้ช่วยอธิการบดี ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Asst. Prof. Dr. Koichi Hanyu, Assistant Executive Director, Head Office of International Affairs (HIAT) และ Mr. Koji Nakamura ณ ห้องประชุมส่วนวิเทศสัมพันธ์รูปภาพเพิ่มเติม