เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ผศ.ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น รองอธิการบดีอาวุโส และคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Wageningen University ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในการเดินทางมาประชุมความร่วมมือทางวิชาการในสาขาเกี่ยวกับ Agriculture, Fisheries, Water&Irrigation Management, Agro-Industry&Food Science และ Agricultural Economics ณ ห้องประชุม 703 สำนักงานอธิการบดี และได้นำคณะผู้แทนเยี่ยมคณะอุตสาหกรรมเกษตรด้วย
ภาพกิจกรรม