เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น. Prof.Yasushi Kato , President NIT, Tsuruoka College และ Prof. Norio Shiratori เข้าพบ ผศ.ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ พร้อมผู้บริหาร เพื่อร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมสถาบัน ณ ห้องประชุม 703 ชั้น3 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
รูปภาพเพิ่มเติม