วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น. ผศ.ดร.ชัยยันต์ เจตนาเสน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักเรียนแลกเปลี่ยน Tokai University(Japan) The University of Electro-Communications(Japan) BK Birla Institute of Engineering and Technology(India) ณ ห้องประชุม706 ชั้น7 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
รูปภาพเพิ่มเติม