วันที่ 4 มีนาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยันต์ เจตนาเสน ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Tokai University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมาฝึกงานภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ที่คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลา 1 เดือน ในงานนี้ ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม 706 สำนักงานอธิการบดี
รูปภาพเพิ่มเติม