เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 18.00 น. มหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น จัดงานเลี้ยงขอบคุณคณะผู้บริหาร บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ให้การต้อนรับ เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดโครงการเดินเรือฝึกงานทางทะเล ครั้งที่ 46 (46TH OVERSEAS EDUCATIONAL CRUISE) เพื่อให้นักศึกษาเดินทางโดยเรือชื่อ BOSEI MARU ของมหาวิทยาลัยไปยังประเทศในเอเชีย โดยมีกำหนดเดินทางมาแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปะวัฒนธรรมกับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระหว่างวันที่ 6 – 20 มีนาคม 2558 ณ Port Authority of Thailand ท่าเรือคลองเตย
ภาพกิจกรรม