วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ผศ.ดร. ชัยยันต์ เจตนาเสน ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยน Ms. Yuki Matsushita จาก Meiji University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมาแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลา 1 ปี และจะเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2559รูปภาพเพิ่มเติม