วันที่ 14 มีนาคม 2559 ผศ.ดร.ชัยยันต์ เจตนาเสน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยน Mr. Kohei Hibino, Mr. Mamoru Watanuki และ Mr. Yoshitomo Kai จาก Tokai University ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุม 706 สำนักงานอธิการบดี และได้ร่วมพูดคุยและให้โอวาทแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนด้วย
รูปภาพเพิ่มเติม