วันที่ 8 มีนาคม 2559 ส่วนวิเทศสัมพันธ์ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้นักเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่่ 21 ของสำนักงานโตไกขึ้น ณ ห้องประชุม 706 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยันต์ เจตนาเสน ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธี นักเรียนกลุ่มนี้ได้เข้าศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อ Tokai University ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2558 และมีกำหนดการเดินทางไปศึกษาต่อในเดือนเมษายนนี้
รูปภาพเพิ่มเติม