เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ชัยยันต์ เจตนาเสน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Electro Communication ประเทศญี่ปุ่น
รูปภาพเพิ่มเติม