วันที่ 29 กันยายน 2559 ผศ.ดร.ชัยยันต์ เจตนาเสน ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National Institute of Technology, Anan College ประเทศญี่ปุ่น
รูปภาพเพิ่มเติม