บริติช เคานซิล ประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสหราชอาณาจักรและบุคลากรสาขาวิชาชีพต่าง ที่มีความสัมพันธ์กับสหราชอาณาจักรเข้าร่วมเครือข่ายสิทธิ์เก่าสหราชอาณาจักร (UK Alumni Professional Network)เพิ่มเติม click