ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ เดไปวา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับ Prof.Hiroaki Ishida คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก จาก National Institute of Technology, Ishikawa College ในโอกาสเดินทางร่วมทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ME -305 
รูปภาพเพิ่มเติม