เมื่อวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2559 ผศ.ดร. สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ พร้อมด้วย ผศ.ดร. ชัยยันต์ เจตนาเสน ผู้ช่วยอธิการบดีส่วนวิเทศสัมพันธ์ ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน 12th QS-APPLE ซึ่งจัดขึ้นที่ Putrajaya International Convention Centre (PICC) ประเทศมาเลเซีย เพื่อเยี่ยมชมและหารือเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย.รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/Dia-KMITL-145426569127328/photos/?tab=album&album_id=365306410472675