สำนักงานโตไก เปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี – โท-เอก ณ Tokai University ประเทศญี่ปุ่น โดยในปีนี้เปิดสอนเป็นรุ่นที่ 21 และได้เดินทางไป study visit ณ Tokai University จำนวน 9 วัน ในระหว่างวันที่ 8-16 มกราคม 2559