สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2558 (ทุนระดับมัธยมศึกษา) เพื่อไปศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก ณ ต่างประเทศ ดังนี้
ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2558
ทุนบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงการต่างประเทศ
ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย
ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ดูรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข่าวสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และทางอินเตอร์เน็ตในเวปไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th, http://scholar2.ocsc.go.th และทางเวปไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ http://stscholar.nstda.or.th สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2-22 กันยายน 2557 ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ