สำนักงาน ก.พ. ดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2557 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) ไปศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Remote Sensing หรือ Space Technology หรือ Accelerator Physics (ฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาค) หรือ Synchrotron Light Technology (เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับแสงซินโครตรอน) หรือ Natural Language Processing, Machine Translation หรือ Robot Automation หรือ hydrological Model for Climate Change หรือ Astronomy (ดาราศาสตร์) หรือ Astrophysics หรือ Nanotechnology หรือ Cosmology ณ University of Chinese Academy of Science (UCAS) สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 2 ทุน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/index.php?option=com_content&view=article&id=412&Itemid=83