วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ Prof.Dr.Sotomi Ishihara อธิการบดี และ Dr.Tomotaka Homae จาก Toyama, NIT ประเทศญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมและร่วมหารือความร่วมมือ ณ ห้องรับรอง ชั้น6 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
รูปภาพเพิ่มเติม