วันที่ 25 มีนาคม 2559 ผศ.ดร.ชัยยันต์ เจตนาเสน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ เป็นประธานในการประชุมหารือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับคณะผู้แทนจากสถานเอคอัครราชทูตนิวซีแลนด์ และ The University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสองสถาบัน ณ ห้องประชุมส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รูปภาพเพิ่มเติม