คณะกรรมการกองทุนการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมสอบชิงทุนการศึกษาประเภททุนแลกเปลี่ยนกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ ครั้งที่2 โดยนักศึกษาที่สนใจควรอ่านประกาศฯโดยละเอียด และหากมีคุณสมบัติตามประกาศฯ สามารถยื่นหลักฐานการสมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง 31 กรกฎาคม 2560  อ่านประกาศ Click : /dia2015/sites/default/files/kmitl_scholarship.pdfOnline Application form : http://128.199.121.151/dia2015/?q=node/add/exchange-outbound-student