เนื่องด้วย Inha University, ประเทศเกาหลีใต้ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “2017 Inha University Summer School” ณ ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560 (3 สัปดาห์) โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดในเอกสารแนบและแจ้งชื่อ – นามสกุล ชั้นปี สาขา คณะ มายัง E-mail : kpkhemth@staff.kmitl.ac.th
ค่าลงทะเบียน : 1190 USD (จากราคาปกติ 1400 USD) **ราคานี้รวม ค่าเล่าเรียน ที่พัก อาหารเช้า/ค่ำ และการศึกษานอกสถานที่) สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง27 มิถุนายน 2560 เพื่อรับสิทธิ์ส่วนลดค่าลงทะเบียน รายละเอียดเพิ่มเติม Click : /dia2015/sites/default/files/inha.pdf