***เหมาะสำหรับ – นักศึกษา ปริญญาตรี โท เอก ที่มีผลการเรียน 3.0 ขึ้นไป                         – นักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ได้รับการตอบรับไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ในช่วงเดือนเมษายนถึงกันยายน 2562
สามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://oia.kmitl.ac.th/?q=scholarship/student
—————————————————————————————————————————————
ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารได้ที่……..สำนักงานกิจการต่างประเทศ ชั้น 8 สำนักงานอธิการบดี
สมัครวันนี้ ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562 เท่านั้น
สอบสัมภาษณ์คัดเลือกและประกาศผลช่วงเดือน เมษายน 2562
—————————————————————————————————————————————-