วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ท่านเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศไทยและคณะ เข้าพบศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมผู้บริหาร เนื่องในโอกาสให้เกียรติมาบรรยาย เรื่อง เศรษฐกิจในตะวันออกกลาง และmini-exhibition ณ ห้องประชุมแคแสด
รูปภาพเพิ่มเติม