เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 เวลาประมาณ 15.00 น. นายทินกฤต กลิ่นหวล นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ได้เข้าพบ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในโอกาสที่ได้เป็นตัวแทนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ ให้ได้รับทุน The Okazaki Kaheita International Scholarship Foundation ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อไปศึกษาระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น โดย กองทุนมูลนิธิ Okazaki Kaheita นานาชาติ ซึ่ง อธิการบดี ได้มอบของเป็นที่ระลึกและยังได้ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาในครั้งนี้
รูปภาพเพิ่มเติม