ใครที่อยากมีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติ  อยากฝึกภาษา อยากได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ และเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอย่างเข้าใจ ส่วนวิเทศสัมพันธ์มีโครงการดี ๆ มาบอกค่ะ
ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ Buddy สำหรับนักศึกษา KMITL เข้ามาเป็น Buddy กับนักศึกษาแลกเปลี่ยน โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
2. มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ
3. มีความเชื่อมั่นในตนเอง
4. มีความรู้เกี่ยวกับสถาบันของเรา
5. สามารถเป็นผู้แทนวัฒนธรรมที่ดี
น้องคนไหนคุณสมบัติผ่าน และมีความสนใจ สามารถดาวน์โหลด ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ Buddy  และส่งใบสมัครได้ที่ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 8 สำนักงานอธิการบดี หรือส่ง E-mail มาที่ pumlalita@gmail.com
หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ใครสนใจอย่าลืมรีบส่งใบสมัครไปนะคะ
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ ลลิตา วิศิษฎอนุพงษ์ (พี่ปุ้ม) โทรศัพท์ 02-3298140
Download ใบสมัคร