รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 หรือ 3 ที่มีแผนที่จะไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมโครงการ 2016 International Summer Exchange Program ในหัวข้อ Creating a ‘Smarter’ and More comfortable Lifestyle through Engineering Innovation ระหว่างวันที่ 1 – 10 สิงหาคม 2559 โดยให้ผู้ที่มีคนสมบัติยื่นเอกสารการสมัครด้านล่างที่ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 28 เมษายน 2559
1. Application form
2. Letter of recommendation 3. Transcripts
*ดาวน์โหลดใบสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://yu-eng-iec.sakura.ne.jp/en/info-students/summer-program/