เชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ  Mandarin and Culture Exploring Camp 2016 (อบรมตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม – 23 กรกฎาคม 2559)
 Download รายละเอียดเพิ่มเติม
 – Application form
– Schedule