รัฐบาลเกาหลี (National Institute for International Education (NIIED), Ministry of Education, Republic of Korea) เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 -4 ในสาขา science or engineering จากกลุ่มประเทศอาเซียน จำนวนรวม 24 คน เข้าร่วมโครงการ 2017 GKS for ASEAN ระหว่างวันที่ July 10th (Monday) ~ August 11th (Friday) 2017 (5 weeks) นักศึกษาที่สนใจศึกษารายละเอียดการสมัครใน Application Guide  *หมดเขตรับสมัคร 10 พฤษภาคม 2560 (นักศึกษาที่เลือกไปเรียน Chung-Ang University หมดเขตยื่นใบสมัครวันที่ 2 พฤษภาคม 2560)  Application form for GKS ASEAN Science Engineering