ideaconnex-logo-black
เพราะเราเชื่อว่าการประสบความสําเร็จเริ่มต้นจากการมีความคิดสร้างสรรค์ (Idea) และการ ลงมือทํา (To do) ทีมงาน ideaconnex.com จึงรวบรวม Idea ดีๆ และน่าสนใจในด้านต่างๆ นํา เสนอให้กับทุกคนในรูปแบบของblog ผ่านมุมมองของผู้ที่มีประสบการณ์ เพื่อจุดประกายให้คุณ!! มี Idea ต่อยอด ที่จะนําไปทําอะไรใหม่ๆ ในชีวิต พร้อมประสบความสําเร็จในแบบคุณเอง (ผลงานด้านการพัฒนาระบบ)

IDx DRUPAL TRAINING

ด้วยประสบการณ์ในวงการพัฒนา Web Application และ Web Design มากกว่า 10 ปี เรา เลือกแล้วว่า Drupal เป็นเครื่องมือในการทําเว็บไซต์ ที่เหมาะสมที่จะช่วยตอบโจทย์ของการทํา เว็บไซต์ได้หลากหลาย ทีมงานของเราพร้อมให้ Idea คําแนะนํา และถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับ คุณ จนคุณทําได้และทําเป็น!!!

IDx TECH

เราเชื่อว่าในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของเราเป็นอย่างมาก เพื่อให้คุณไม่กลายเป็นคนตกเทรนด์ และสามารถนํา Idea ต่างๆ ไปต่อยอดจนประสบความสําเร็จได้ เรา จึงรวบรวมข่าวสารและบทความดีๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ มาอัพเดทให้คุณอยู่เสมอ

IDx TRICK

เราคัดสรรเคล็ดลับดีๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี มาให้คุณได้รู้และร่วมลงมือทําไปพร้อมกับเราอย่าง สนุกสนาน และไม่เหมือนใคร ให้คุณโดดเด่น และสามารถนําเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อได้อย่างมืออาชีพ

IDx VARIETY

เพราะเราเชื่อว่าการจุดประกาย Idea ใหม่ๆ ของคุณไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงด้านเดียว เราจึงมีพื้นที่สําหรับ Idea การทําสิ่งต่างๆ ที่หลากหลาย ที่จะทําให้คุณมีความรู้ สนุก ตื่นเต้นไปพร้อมกับพวกเรา

KEJCHA LEATHERWORKS

โปรเจ็คแฮนด์เมดมีสไตล์จากหนังฟอกฝาดแท้ พวงกุญแจ ที่เก็บสายหูฟัง ที่เก็บปิ๊กกีต้าร์ กระเป๋าใส่เหรียญ สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ..