สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญชวนให้สถาบันอุดมศึกษาไทยเสนอโครงการ (Call for Joint Proposals) ภายใต้แผนงานความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย – อินเดีย ปี 2561 – 2563 หน่วยงานที่สนใจเสนอโครงการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.most.go.th, www.dst.gov.in, www.onlinedst.gov.in
เพิ่มเติม Click