ชื่อลูกค้า : บริษัทอินฟินิต
วันที่ : 2016 - ปัจจุบัน
เทคโนโลยีที่ใช้ : Drupal CMS/CMF, Responsive Design, Advanced Excel, CSV, Import/Export

ideaConnex ได้ร่วมงานกับบริษัทอินฟินิต ในการพัฒนาระบบรายงานประเมินและวิเคราะห์รายได้ชุมชน ซึ่งเป็นระบบแสดงสถิติการเก็บข้อมูลของ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยื่น (องค์การมหาชน) หรือ อพท. และมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเปิดให้บริการตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016 จนถึงปัจจุบัน

Features :

  • ระบบบริหารจัดการข่าวและเนื้อหา
  • ระบบ Import/Export ข้อมูลการสถิติ
  • ระบบคำนวนสถิติ GINI Index ผ่านโปรแกรม MS Excel
  • User interface เรียบง่ายและเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์