บริติช เคานซิล ประเทศไทยจะจัดงาน Education UK July Exhibition 2016 เพื่อให้ข้อมูลการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท และ เอก และหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้สนใจศึกษาต่อ ณ สหราชอาณาจักร โดยจะมีตัวแทนสถาบันการศึกษาจากสหราชอาณาจักรกว่า 40 แห่งมาร่วมจัดในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์เพิ่มเติม click