รัฐบาลออสเตรเลียเปิดรับสมัครทุนภายใต้โครงการ “Endeavour Leadership Program (ELP)” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและสถาบันอุดมศึกษาของออสเตรเลียและต่างประเทศมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ผ่านการให้ทุนแก่นักศึกษา นักวิจัย ข้าราชการ และบุคคลทั่วไป เพื่อไปศึกษา ฝึกอบรม และทำวิจัย ที่ประเทศออสเตรเลีย โดยทุน ELP เป็นทุนให้เปล่าแบบเต็มจำนวน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 1. ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Postgraduate) 2. ทุนเพื่อการวิจัย (Research) 3. ทุนอาชีวศึกษา และฝึกอบรม (Vocational Education and Training) 4. ทุนศึกษาดูงาน เพื่อการพัฒนาบุคลากร (Executive) โดยผู้ที่สนใจสามารถสามารถศึกษารายละเอียด และสมัครรับทุนได้ที่นี่
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย E-mail: aei.bkk@dfat.gov.au