สำหรับนักศึกษาที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน (Summer) ในปี 2019 ณ สถาบันชั้นนำในต่างประเทศ ทางสำนักงานกิจการต่างประเทศมีโปรแกรมที่น่าสนใจมาแนะนำให้น้องๆเลือกเปิดประสบการณ์ ดังนี้
 
-University of Victoria, Canada >>> [Details] [Calendar] 
 
-University of British Columbia (Vancouver), Canada >>> [June] [July]
 
-Dalhousie University, Canada >>> [Details]
 
-Hawthorn, Australia >>> [Details]
 
-Aviation summer, French >>> [Details]