ทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รอบที่ 1/2565 เปิดรับสมัครแล้ว !!!!
สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://oia.kmitl.ac.th/?q=scholarship/student
ผู้สมัครกรอกข้อมูลและอัพโหลดเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนในรูปแบบไฟล์ .pdf ได้ที่ Google form : https://forms.gle/EKiddPFBkwWns8dE7
ปิดรับสมัครในวันที่ 25 มกราคม 2565
Application deadline: January 25, 2022.
Applicants fill out and upload complete application documents in .pdf format at Google form: https://forms.gle/EKiddPFBkwWns8dE7
More information: https://oia.kmitl.ac.th/?q=scholarship/student