สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Fukuoka Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น Mr. Kaoru Ikeda และ Mr.Tomoki Kataoka ซึ่งเดินทางมาแลกเปลี่ยนเป็นเวลา 1 ปี ที่วิทยาลัยนานาชาติ สจล. ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2559
รูปภาพเพิ่มเติม