สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ Fukuoka Institute of Technology (FIT) ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการ Intensive Thai Program 2016 at KMITL “Peer Practical Training Program” with KMITL and FIT students ครั้งที่2 และ FIT ได้ส่งคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 3 – 20 กันยายน 2559 โดยมีส่วนวิเทศสัมพันธ์ สจล. เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบโครงการ โดยจัดให้มีการฝึกงานที่โรงงานต่างๆ พาไปทัศนศึกษาสถานที่ต่างๆในกรุงเทพ และอยุธยา อีกทั้ง ในระหว่างวันที่ 11 -14 กันยายน 2559 ได้เดินทางไปจัดกิจกรรมที่วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เพื่อเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์อีกด้วย
รูปภาพเพิ่มเติม