สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้เข้าร่วม Global Consortium for Sustainability Outcomes ซึ่งเป็นเครือข่ายระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อการแก้ไขปัญหาสู่ความยั่งยืน จึงขอเชิญชวนคณาจารย์และนักวิจัยที่มีความสนใจเข้าร่วมทำวิจัยภายใต้โครงการของ GCSO โดยกรอกแบบสำรวจออนไลน์เพื่อเป็นข้อมูลด้านการวิจัย ผู้สนใจสามารถกรอกแบบสำรวจออนไลน์ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ 
Two easy ways to get started:
1. Complete this quick survey. This enables GCSO to understand your research interests and match you with GCSO researchers working in similar areas.
2. Sign up for GCSO’s members-only funding alert for opportunities to support your applied work on sustainability solutions.
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม Click