Inha University , ประเทศเกาหลีไต้ ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาเพื่อไปศึกษายัง Inha University โดยผู้สมัครระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องติดต่อหา Professor ด้วยตนเองก่อนยื่นใบสมัคร ดูข้อมูลการสมัคร graduate school ที่ http://gradeng.inha.ac.kr/program/program_020101.aspx สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาจ้อมูลรายละเอียดหลักสูตรและรายวิชาที่ http://sugang.inha.ac.kr/sugang/How To Find Courses