เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ เดไปวา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมด้วย ผศ.ดร. ชัยยันต์ เจตนาเสน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ นักศึกษา โครงการ “ITS-Thailand University Student Organization Internship Program 2016” จาก Institut Teknologi Sepulun Nopember (ITS) ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 11 คน ณ ห้องประชุม 702 สำนักงานอธิการบดี โดยนักศึกษาโครงการดังกล่าว จะร่วมทำกิจกรรมต่างๆ กับนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม – 15 ตุลาคม 2559
รูปภาพเพิ่มเติม