นอกเหนือจากวงการอสังหาริมทรัพย์ ชื่อของ พิชัย จาวลา ยังเป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงตลาดทุนกับระบบคิดใหม่ หรือทฤษฎี ผลประโยชน์ที่ดีต่อการให้สามารถเอาชนะตลาดหุ้นได้ในหลายช่วงที

จากการเป็นนักธุรกิจควบคู่กับนักลงทุน เขาเปรียบเทียบหัวใจ ของการบริหารด้านธุรกิจและตลาดทุนไว้แตกต่างกัน ได้แก่ หลัก ของอารมณ์และเหตุผลหรือ EQ และ la โดยผู้ประสบความ สําเร็จทางธุรกิจคือ ผู้ที่มี EQ สัมพันธ์กับ la ในระดับเท่ากัน และ ต้องเป็นผู้ที่กล้าตัดสินใจ ไม่ท้อถอยกับปัญหา รวมทั้งยอมรับ ผลการขาดทุนได้ก่อนจะนําเป็นบทเรียนสร้างความแข็งแกร่งใน ย่างก้าวต่อไป

ขณะที่ผู้ลงทุนในตลาดหุ้นได้ประสบความสําเร็จต้องมี EQ มากกว่า la คิดเป็นสัดส่วน 90.10 พร้อมความสามารถในการ ชนะใจตนเอง ส่งผลให้ผู้ที่รับกําไรจากการลงทุนในหุ้นมีจํานวน น้อยกว่าผู้ที่ประสบความสําเร็จทางธุรกิจ เช่นเดียวกับตลาด เก็งกําไรทั่วไปที่มีโอกาสชนะตลาดยากกว่าการลงทุนในธุรกิจ

สําหรับชื่อเสียงด้านการลงทุนและระบบคิดใหม่ที่น่าจับตา ของของพิชัยได้รับการตอกย้ําด้วยการเข้าประชุ ประเทศไทย เพื่อนําเสนอแนวคิดให้ภาครัฐเข้าซื้อเงินดอลลาร์ใน ชวงอ่อนตัว จากการคาดการณ์โอกาสค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นได้ ถึง 40 บาทภายในระยะเวลา 1-2 ปีนี้ตามหลักการทฤษฎีระบบ ผลประโยชน์
ซึ่งว่าด้วยการซื้อต้องเท่ากับการขายเสมอ ในเมื่อ มีคนขายจํานวนมาก สิ่งที่ต้องฉุกใจคิดคือ ใครเป็นผู้ซื้อ หรือใคร เป็นคนจํานวนน้อยที่ยอมเสียผลประโยชน์ ในเมื่อระบบทุนนิยม เป็นระบบที่ไม่เปิดโอกาสให้คนจํานวนมากร่ำรวย หรืออีกนัยหนึ่ง เป็นระบบที่ความร่ำรวยอยู่ในมือของคนจํานวนน้อย

ดังนั้น ทฤษฎีระบบผลประโยชน์จึงมุ่งเน้นที่เหตุการณ์ผิดปกติ ที่มาคนที่ตแบบเดียวกันตามหลักเหตุผล ซึ่งในกรณีนี้คือ การ กางเกงในตลาร์อ่อนค่าระยะยาว เมื่อทุกคนมองเห็นเช่นนั้นขณะที่คนจํานวนไม่มากเป็นผู้ซื้อเพราะเป็นจึงจุดซึ่งเราได้ เลย และคนจํานวนน้อยมักเป็นฐานะในผู้ซื้อในตลาด scr888 พิจารณาตามหลักเหตุผล เงินดอลลาร์น่าจะอ่อนตัวในตลาด ระยะยาว แต่ตามระบบผลประโยชน์ ไม่มีทางที่คนทั้งหมดจะ คิดเหมือนกันและขายเงินดอลลาร์ มันต้องมีผู้ชื่อด้วยเม็ดเงิน ที่เท่ากัน เพราะซื้อต้องเท่ากับขายเสมอ หลักธรรมชาติทุกอย่าง ต้องมี 2 ด้านเสมอ ดังนั้น เราต้องคิดว่าใครที่เป็นผู้ซื้ออยู่

ซึ่งตามกฎของโลกทุนนิยมที่เป็นระบบปิด ไม่มีทางที่จะเปิดช่อง ให้คนส่วนใหญ่ทํากําไรพร้อมกันหมด เราไม่สามารถรวยพร้อม กันหมดในเวลาเดียวกันได้ เนื่องจาก โบทิชั่น ไลน์ ของเงินใน ระบบทุนนิยมเป็นระบบเชิงเปรียบเทียบ เราจึงเรียกว่า รีเจนซี่ ถ้าคนจํานวนมากรวยพร้อมกันหมดทั้งโลก ค่าเงินเชิงเปรียบเทียบ จะหายไป ด้วยเหตุนี้การคิดด้วยระบบเหตุผลเพียงอย่างเดียว จึงไม่เพียงพอในตลาดเก็งกําไรที่มีอยู่หลากหลายมิติ