วันที่ 2 มิถุนายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยันต์  เจตนาเสน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สจล. เป็นประธานในการจัดประชุม Joint Research Projects  โดยเชิญผู้บริหาร อาจารย์และนักวิจัยของสถาบัน เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับผู้บริหาร และนักวิจัย จาก National Taipei University of Technology (Taipei Tech) ประเทศไต้หวัน โดยมี Prof. Jwo-Shiun Sun คณบดี College of Electrical Engineering and Computer Science และคณะ เข้าร่วมหารือ ซึ่งโครงการนี้เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน  การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นที่ ห้องประชุม 706 สำนักงานอธิการบดีรูปภาพเพิ่มเติม