สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาชาวไทย เพื่อรับทุนเต็มจำนวนจากรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT Scholarship) ไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ ทุนนักศึกษาวิจัยระดับปริญญาโท-เอก ทุนนักศึกษาปริญญาตรี ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี ทุนนักศึกษาวิทยาลัยฝึกอบรมวิชาชีพ
รายละเอียดเพิ่มเติม click