ระบบแสดงการเงินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงาน ก.พ.

ชื่อลูกค้า : สหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงาน ก.พ.
วันที่ : 2015 - ปัจจุบัน
เทคโนโลยีที่ใช้ : Drupal CMS/CMF, Responsive Design, Import/Export, CSV

ideaConnex ได้ร่วมงานกับสหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงาน ก.พ. ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์หลักของสหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงาน ก.พ. และถ่ายโอนข้อมูลจากเว็บไซต์เก่า พร้อมทั้งจัดทำระบบแสดงการเงินของสมาชิกแบบออนไลน์ โดยเปิดให้บริการตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016 จนถึงปัจจุบัน

Features :

  • ระบบจัดการสมาชิก (ผู้ดูแลระบบ นักเขียน เจ้าหน้าที่สหกรณ์)
  • ระบบบริหารจัดการข่าวและเนื้อหา
  • ระบบ Import/Export ข้อมูลการเงิน
  • ระบบแสดงรายงานและส่งออกไฟล์ (Excel, XML)
  • User interface เรียบง่ายและเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์