ทุนศึกษาต่อป.เอก/ ป.โท ณ Kochi University of Technology (KUT), ประเทศญี่ปุ่น
1. Special Scholarship Program ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ
1.1. ยกเว้นทุกค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บกับนักศึกษา
1.2. เงินรายได้จากการทำงานเป็นผู้ช่วยวิจัย จำนวน 150,000 เยน/เดือน
1.3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการดำรงชีวิตเบื้องต้น 150,000 เยน (เฉพาะนักศึกษาที่ไม่ได้พำนักในประเทศญี่ปุ่นในช่วงที่สมัคร) ผู้สนใจดูรายละเอียดการรับสมัครและตรวจสอบหัวข้อวิจัยที่ https://www.kochi-tech.ac.jp/english/
 
2. Master’s Scholarship Program รับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือทางวิชาการกับ KUT โดยนักศึกษที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตนักศึกษาต้องรับผิดชอบเอง(ประมาณเดือนละ 100,000 เยน/เดือน) ทั้งนี้ นักศึกษาต้องมีทักษะและความรู้ภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างดี หรืออย่างน้อยต้องเพียงพอที่จะสามารถเรียนได้ ดูรายละเอียดการสมัครที่ https://www.kochi-tech.ac.jp/english/admission/aft19oct/ordinary_program_application_guideline.html
 
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 13 กันยายน 2562
 
รายละเอียดเพิ่มเติม Click